درباره ما

پروپوزال من در خدمت دانشجویان:

بسیاری از دانشجویان باید ساعت ها وقت بگذارند و خارج از محل تحصیل خود بدنبال تامین منابع مناسب باشند.
این کار مستلزم صرف زمان نسبتا زیادی است؛ حال بعضا باید از شهری به شهر دیگر رفت و اطلاعات مورد نظر را تامین کرد.
ما با این مبنا، گشتیم و مناسب ترین منابع را پیدا و با بهترین شرایط برای شما مهیا کردیم.

امکان همکاری حتی برای پژوهشگران:

فراهم کردن شرایط همکاری برای پژوهشگران، باعث شده است تا افراد زیادی از مشتریان وفادار پروپوزال  من باشند.
در خیلی از موارد پژوهشگران می توانند بصورت تکی یا دسته جمعی باهم از خدمات بهره ببرند.
اینگونه از تخفیفات عمده مجموعه ما نیز بهره مند می گردند.

امکان همکاری با دانشگاه ها و اساتید

ما بر این باوریم که می توانیم به اساتید و دانشگاه های عزیزمان در جهت توسعه علم و مهارت کمک کنیم.
مجموعه پروپوزال من دست همکاری خود را بسوی آنان دراز کرده است و در حد توان و مقدورات خود می تواند در خدمت باشد.
کافیست با ما در ارتباط باشید. خواهید دید که با کمی انعطاف، می توانیم همکاری خوبی را در کنار هم تجربه کنیم.