سفارش پروپوزال ارشد مدیریت

سفارش در نوع انجام پروپوزال های ارشد با دکتری با وجود اینکه متغیر بوده است این انجام پروپوزال ارشد مدیریت شامل تمام گروه رشته های مدیریت بشمار می رود؟
همانطور که اشاره شده است این انجام کار پروپوزال های پایان نامه ای ارشد با دوره های دکتری متفاوت نگارش می گردد حال این سفارش انجام پروپوزال پایان نامه ای که در ارتباط با انجام پروپوزال های ارشد مدیریت بوده است می توان گفت شامل تمام گروه رشته های مرتبط با مدیریت نیز می باشد بنابراین این سفارش تهیه ی پروپوزال ارشد مدیریت هر یک در اشکال متفاوتی ارائه می گردد و این اشکال مختلف مربوط به متن و نحوه ی نگارش انها می باشد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه