سنگ فیروزه مشهد که فقط در آب حالت خود را حفظ می کند

این ماده اغلب با “اپتیکون”، نوعی چسب فوق العاده که به عنوان مهر و موم شکستگی، درست قبل از برش، در تلاش برای نگه داشتن ماتریس در کنار هم استفاده می شود.

حتی برای گوهرشناسان و متخصصان سنگ فیروزه مشهد شناسی تشخیص تفاوت بین برخی از اشکال فیروزه تصفیه شده بر خلاف طبیعی دشوارتر می شود.

فیروزه طبیعی مورد استفاده در بسیاری از قطعاتی که ما در این وب سایت ارائه می دهیم، کمتر از 1 درصد از کل فیروزه استخراج شده را نشان می دهد. اگر فیروزه را درمان نشده و طبیعی اعلام کنیم، آن را تضمین می کنیم.

ما به طور کلی فیروزه خود را یا از معدنچی در سنگ های خشن یا کابین تراش می خریم، یا سنگ های خود را از مجموعه شخصی گسترده فیروزه خود می بریم.

در بیشتر موارد ما جواهرات خود را طراحی می کنیم و سپس سنگ ها را به یکی از هنرمندان جواهرات بومی آمریکایی که با ما کار می کنند می دهیم تا طرح را اجرا کند. به این ترتیب ما می توانیم کیفیت و اصالت جواهرات و سنگ های خود را تضمین کنیم.

بهترین تضمین برای خریدار در مورد اصالت یک قطعه و سنگ هایی که در آن چیده شده است، تماس با یک نمایندگی معتبر است که می توانید به آن اعتماد کنید.

پس از بیش از 40 سال به عنوان یک تاجر هندی، و با خوش شانسی برای زندگی و کار در سانتافه، “قلب تجارت جواهرات هند”، به منابعی دسترسی داریم که ما را قادر می سازد چنین اقلام با کیفیتی را ارائه دهیم.

صنعتگران بومی آمریکا ممکن است کابوکون فیروزه ای را مستقیماً از معدنچیان خریداری کنند، اما بیشتر آنها از فروشگاه های لوازم جواهرات یا پست های تجاری خرید می کنند.
اصطلاحات و تعاریف فیروزه
در اینجا چند اصطلاح و تعاریف آنها وجود دارد که ممکن است به درک فرآیندهای مختلف کمک کند:

فیروزه طبیعی به معنای سنگی است که هیچ تغییری در حالت اولیه خود ندارد. چنین سنگ هایی قبل از تبدیل شدن به جواهرات فقط صیقل داده می شوند و به شکل هایی بریده می شوند.

فیروزه طبیعی متخلخل باقی می‌ماند، زیرا تمام سنگ‌های طبیعی به درجات متفاوتی هستند و ممکن است در طول زمان با پوشیدن و جابجایی آن تغییر رنگ دهند و روغن‌های طبیعی بدن را جذب کنند.