طریقه نوشتن پروپوزال زیست محیطی دانشگاه پیام نور

طریقه نوشتن پروپوزال زیست محیطی دانشگاه پیام نور برای بسیاری از دانشجویان این دانشگاه به دلیل مجازی بودن ارتباط میان خود و اساتید سوال بر انگیز است.
همانطور که می دانید سیستم دانشگاه پیام نور بر مبنای سیستم های از راه دور چیده شده است و اکثر دانشجویان از اساتید خود دور هستند.
وجود برخی دورس خودخوان سبب شده است تا دانشجویان در این دانشگاه بر پایه ی اصل کتب و راهنمایی های راه دور دروس را پاس کنند.
دانشجو محور بودن این دانشگاه باعث شده است تا بسیاری از فعالیت هایی که نیاز بوده تا راهنمای اساتید وجود داشته باشد نباشد و دانشجو خود به دنبال سوالات خود برود.

پروپوزال دانشگاه پیام نور

رشته ی زیست محیطی و جانوری از مهمتری رشته هایی است که در این دانشگاه تدریس می شود و اغلب دانشجویان این رشته به مقاطع بالاتر نیز راه می یابند.
در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی زیست محیطی نوشتن پروپوزال برای تصویب در شورا از اهمیت زیادی برخوردار است. چون دانشجویان این رشته کمتر به اساتید دسترسی دارند مجبور خواهند شد تا طریقه ی نوشتن پروپوزال زیست محیطی دانشگاه پیام نور را در اینترنت جست و جو نمایند.

طریقه نوشتن پروپوزال

در پروپوزال باید تمامی مراحل تحقیق به اختصار بیان شود. یعنی یک طرح پروپوزال باید تمامی مراحل پایان نامه را از قبل مشخص نماید.
این کار و تصویب آن در شوراهایی که توسط اساتید گرفته می شود بدان علت است تا دانشجویان مسیر راه را دانسته و بر اساس آن شروع به نوشتن پایان نامه کنند.
بیان مسئله، مدل، اهداف و فرضیات تنها موارد معدودی از طریقه نوشتن پروپوزال هستند که در مباحث بعدی درباره ی نوشتن آن به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه