قیمت پروپوزال ارشد حسابداری

قیمت برای انجام پروپوزال پایان نامه براساس چه تعرفه ای محاسبه می گردد؟ ایا این قیمت انجام پروپوزال براساس موضوع پایان نامه بوده است؟ قیمت انجام پروپوزال ارشد حسابداری چگونه است؟
با توجه به این امر یک انجام کار پایان نامه تشکیل شده از چند بخش کاری بوده است تعرفه ها برای انجام هر یک از انواع انها نیز متفاوت می باشد. برای مثال می توان به تهیه پروپوزال پایان نامه اشاره کرد که قیمت انجام پروپوزال پایان نامه با وجود اینکه براساس موضوع تهیه می گردد قیمت ان نیز با توجه به مدت زمان صرف شده برای ان تعیین می گردد. پس قیمت پروپوزال ارشد حسابداری را نیز با اتمام کار انجام پروپوزال ان تعیین کرد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه