لوله پلی اتیلن پلی غرب که در نبود اکسیژن منفجر می شود

مزایای اصلی شامل ویژگی هایی مانند:

خواص عایق الکتریکی . پلی اتیلن یک عایق کامل است و جریان الکتریکی را هدایت نمی کند. نصب نیازی به زمین ندارد.
مقاومت در برابر مواد شیمیایی تهاجمی که ممکن است در خاک یا محل کار وجود داشته باشد.
بدون خوردگی امکان استفاده در محیط مرطوب.
نرمی به دلیل محافظت از خط لوله در برابر حرکات خاک، انبساط در هنگام انجماد، چکش آب.
ارتعاشات صوتی منفی .
درجه مقاومت در برابر خوردگی بسیار زیاد است – تولید کنندگان لوله پلی اتیلن پلی غرب مدرن برای گاز از 30 تا 50 سال ضمانت می دهند.

لوله های پلی اتیلن را در ترانشه قرار دهید
یکی از مزایای قابل توجه وزن سبک لوله ها است که حمل و نقل، ذخیره سازی و نصب را آسان می کند. اغلب نیازی به استفاده از تجهیزات خاصی نیست که هزینه کلی تأسیسات گازی را کاهش می دهد
معایب شامل چنین خاصیت پلی اتیلن به عنوان فتولیز است. این بدان معنی است که مواد به سرعت پیر می شوند و تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش تجزیه می شوند. به منظور بهبود مقاومت پلی اتیلن در برابر تابش خورشید، یک رنگ سیاه به عنوان تثبیت کننده به مواد اضافه می شود.

از جمله معایب دیگر – محدوده کمی از دمای عملیاتی مواد منتقل شده، نفوذپذیری اکسیژن و وابستگی ویژگی های فنی به دمای بیرونی.

به دلیل این کاستی ها، خطوط لوله گاز ساخته شده از لوله های پلی اتیلن فقط در زمین استفاده می شود و آنالوگ های فلزی در مناطق باز نصب می شوند.

نصب لوله پلی اتیلن گاز

نصب مستقل خط لوله گاز به یک خانه خصوصی یا تاسیسات صنعتی ممنوع است. این کار باید توسط سازمانی انجام شود که دارای مجوز و مجوز مستدل برای انجام این نوع کارها باشد.

در آینده، تعمیر و نگهداری را نیز انجام می دهد – کار بازرسی، آزمایش یا تعمیر را انجام می دهد.

احداث خط لوله گاز در میدان
معمولاً خط لوله اصلی گاز توسط تیمی از کارگران طبق یک نقشه از پیش طراحی شده ساخته می شود. تقریباً همیشه بدون تجهیزات سنگین و هیچ ابزار خاصی نمی تواند انجام دهد