نحوه نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن هر بخشی از پایان نامه های کارشناسی و ارشد برای خود همراه با اصول، قوانین و قواعدی بوده است که در این بخش می خواهیم بپردازیم به نحوه ی نوشتن یک بخش پایان نامه چون پروپوزال.
با توجه به وجود مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه ها و با وجود این پایان نامه ها برای ارائه در پایان هر دوره ی تحصیلی می توان گفت هر یک با مراحل کاری انجام متفاوتی برخودار بوده اند. برای مثال می توان به نوع پایان نامه های کارشناسی اشاره کرد که از شیوه ی نوشتن ساده تری برخودار بوده است در واقع یک اشنای دانشجو با نحوه ی نوشتن و نگارش یک تحقیق و پایان نامه به شمار می رود.
این درحالی یست که برای پایان نامه های کارشناسی ارشد به شیوه ی دیگری با پیچیدگی کار دشوارتری برخودار بوده است نیازمند به ارائه ی طرح تحقیق پروپوزال بوده است. این پروپوزال را که می توان به عنوان راهنما و نقشه ی کار پایان نامه می باشد باید به طور دقیق به نوشتن ان پرداخته شود.

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

در این بخش می پردازیم به نحوه ی نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد از موضوعات مختلف انتخاب شده در رشته های تحصیلی گوناگون را همراه می باشد. خب این نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد با وجود اینکه می تواند مراحل کاری یکسانی را برای تمامی رشته های تحصیلی ارشد به همراه داشته باشد تنها باید به جایگزینی موضوعات انتخاب شده پرداخت وگرنه باید برای هر پایان نامه ای به همان ترتیب کار نوشتن پروپوزال پیش رفت.
اولین گامی که باید در نوشتن پروپوزال پرداخت انتخاب موضوع بوده است و این انتخاب موضوع نوشتن پروپوزال نیازمند رعایت نکاتی می باشد که عبارتنداز:

  • تطبیق داشتن موضوع پروپوزال با رشته تحصیلی پژوهش گر
  • به هیچ عنوان تکراری نبودن موضوع پروپوزال
  • همخوانی موضوع پروپوزال با تحصیلات پروژهش گر
  • اماده بودن تجهیزات برای پژوهش گرد مانند منابع و بوجه
  • تعیین زمان دقیق برای پژوهش گر
  • مورد تایید واقع شدن از لحاظ اجتماعی فرهنگی

از جمله مواردی به شمار می رود که باید در نوشتن مرحله ی نخست از پروپوزال پرداخت حال موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد هر گونه از انواع رشته های تحصیلی را دربر می گیرد.

 نحوه نوشتن پروپوزال

منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه