نمونه پروپوزال ارشد علوم تربیتی

جهت تکمیل نمونه پروپوزال ارشد علوم تربیتی و دریافت فرمی تکمیل شده با ما از طریق شماره تلفن یا ایمیل در ارتباط باشید.
برای درک بهتر رسالت یک پژوهش بهتر است پایه های مفهومی پژوهش را بدانید.مفهوم یکی از مهمترین نمادها در زبان بویژه در رابطه با پژوهش علمی است.
مفهوم را می توان انتزاع یا تجرید رویدادهای مشاهده پذیر دانست. تشکیل مفهوم راهی است کوتاه برای تعریف و توصیف واقعیت ها و مقصود از آن ساده کردن امر تفکر است به بیان دیگر مفهوم بیانگر تجریدن است که از طریق تعمیم ویژگی های مشترک چیزهای جزی و خاص بوجود می آید.
مثلاً وزن مفهومی است که مشاهده های متعددی از چیزها را که کم و بیش سبک یا سنگین است بیان می کند.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه