هزینه پروپوزال روانشناسی بالینی

با توجه به اهمیت آموزش روانشناسی بالینی دانشجو موظف است حوزهایی را برگزیده و باید پروپوزال علمی آماده نماید که ممکن است با هزینه ای همراه باشد.
روانشناسی بالینی یکی از رشته محبوب در ایران است که به تشخیص و درمان مشکلات روانی، رفتار عاطفی و … می پردازد.
باید اذعان کرد در دانشگاه پرداختن به موضوعات علمی و تحقیقی بسیار دارای اهمیت است و نیاز است دانشجو با انتخاب عنوان، پروپوزال خود را پیش برد که در برگیرنده مراحل مختلفی است و اگر پژوهشگر از مشاوره و کمک های متخصصان برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کند با اندک هزینه ای قادر است نیاز ها را برآورده سازد.