هزینه پروپوزال معماری سینما

هر یک از موضوعات مختلف برای انجام پروپوزال های پایان نامه ای برای خود دارای هزینه های بوده اند. هزینه ی پروپوزال معماری سینما چقدر بوده است؟
در بخش قبل به این مسئله پرداختیم که موضوعات برای انجام پروپوزال های پایان نامه ای متفاوت بوده است بنابراین هزینه انجام پروپوزال نیز با نرخ قیمت های بالا و پایینی تعیین می گردد. موضوع این بخش که در ارتباط با پروپوزال پایان نامه معماری می باشد باید گفت که رشته ی معماری یکی از حساس ترین شاخه های تحصیلی بوده که باید در تهیه پروژه های ان نهایت دقت به کار رفته باشد. همچنین با دسته بندی کردن موضوعات پروپوزال معماری سینما یکی از موضوعات انجام پایان نامه های معماری می باشد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه